Co potřebujete?

Pravidelná technická prohlídka (dále TP)

- technický průkaz- originál, osvědčení registrace vozidla, emisní protokol (ME lze zajistit v místě)

Evidenční TP:

- technický průkaz- originál, osvědčení registrace vozidla

Na žádost zákazníka:

- technický průkaz

Přestavba:

rozhodnutí dopravního úřadu, vyjádření výrobce vozidla, technický průkaz

Dovozová TP:

- technický průkaz nebo osvědčení registrace ze země původu, COC list (pokud byl vystaven), emisní protokol (ME lze zajistit v místě)

Opakovaná:

- technický průkaz, protokol TP z naší stanice, osvědčení registrace vozidla, protokol o měření emisí

Prodej ekoplakety

- originál technického průkazu, popř. oboustranná kopie technického průkazu + originál osvědčení registrace vozidla (malý technický průkaz)